Skab klarhed og effektivitet i din bæredygtighedsstyring med Verarca

Effektiv CO2-rapportering Tidsbesparelse på manuelt arbejde Overhold klimalovgivningen

Stå stærkere i markedet med korrekt CO2-data

Som bestyrelsesmedlem står du over for opgaven at forstå og overvåge din virksomheds bæredygtighedsindsats. Præcise og opdaterede CO2-data er nødvendige, men de er spredt og udfordrende at samle. Manglende konsistent rapportering gør det svært at træffe informerede beslutninger om bæredygtighed og ansvarlig styring. Samtidig vokser presset fra interessenter og investorer, og behovet for pålidelige og gennemsigtige CO2-rapporter føles overvældende.

Forestil dig at automatisere det hele og fokusere på det væsentlige – din forretning og dens vækst! Med Verarca opnår du en totalt automatiseret og transparent beregning af virksomhedens CO2-udledning i overensstemmelse med gældende klimalovgivning.

Få styr på klimkortlægningen og skab konkurrencefordele med Verarca!

Optimering gennem klimakortlægning

Strategisk beslutningsgrundlag

Den digitale og automatiske løsning giver bestyrelsen dybtgående indsigt i virksomhedens CO2-aftryk på et strategisk niveau. Det gør det muligt at træffe informerede beslutninger, der kan lede virksomheden i retning af øget bæredygtighed og konkurrencefordel i et stadig mere miljøbevidst marked.

Styrket bæredygtighedsprofil

Ved at implementere Verarcas software kan virksomheden demonstrere sin forpligtelse til bæredygtighed over for både investorer og interessenter. Dette kan forbedre virksomhedens omdømme og differentiere virksomheden i markedet som en ansvarlig aktør.

Risikostyring og fremtidssikring

Den digitale løsning hjælper med at identificere og håndtere miljømæssige risici, der kan påvirke virksomhedens langsigtede levedygtighed. Det er især vigtigt med stigende fokus på miljølovgivning og investeringskriterier knyttet til bæredygtighed.

Investorinteresse og kapitaltiltrækning

Med præcise og veludarbejdede CO2-rapporter er virksomheden mere attraktiv for investorer, der søger at placere deres kapital i bæredygtige virksomheder. Dette åbner døre til kapitaltilførsel og partnerskaber, der kan støtte virksomhedens vækst og initiativer.

Styrket Corporate Governance

Implementeringen af en digital løsning til CO2-aftryksberegning viser bestyrelsens engagement i effektiv Corporate Governance. Det styrker transparensen, ansvarsfordelingen og håndteringen af miljømæssige og sociale spørgsmål, som er vigtige for at opretholde interessenters tillid.

Ansvarlig ledelse

Verarca hjælper dig med at skabe en kultur af ansvarlighed og styrker virksomhedens omdømme og troværdighed. Det hjælper bestyrelsen med at demonstrere sin bæredygtighedsforpligtelse og styrker virksomhedens strategiske position på dette område.

 

Dokumenteret CO2-data i overskuelige dashboards 

Verarcas nyskabende løsning giver bestyrelsesmedlemmer som dig mulighed for at dokumentere og administrere din virksomheds CO2-aftryk i realtid. Vores AI-integration med jeres regnskabsprogram bruger en effektiv beregningsmetode til at måle CO2-aftrykket for alle virksomhedens indkøb øjeblikkeligt efter bogføring.

Disse data opdateres automatisk og præsenteres i et brugervenligt dashboard, der er skræddersyet til din virksomhed. Som bestyrelsesmedlem kan du nu nemt tage kontrol over både bæredygtighed og økonomi og træffe hurtige beslutninger for at fremme positiv forandring.

Effektiv og ressourcelet CO2-beregning

Automatisk integration til regnskabssystem

Verarcas integration med dit regnskabssystem fungerer som en effektiv maskine, der træder i kraft ved hver bogføring. Den håndterer hurtigt fakturaer og vigtige data for at beregne din virksomheds CO2-udledning, hvilket giver indsigt i forbrug, indkøb og energiforbrug på en grundig måde.

For et bestyrelsesmedlem er denne integrerede funktion uvurderlig. Den automatiserer datatilgængeligheden, frigør tid og sikrer samtidig præcise klimarapporter. Nu kan du fokusere på strategisk planlægning med fuld tillid til pålidelige data, der støtter dine beslutningsprocesser. Det er som at have den ideelle partner ved din side, klar til at løfte byrden og hjælpe med at forme fremtiden.

Præcision i hver beregning

Verarcas software er skræddersyet til at bruge pålidelige og internationalt anerkendte beregningsmetoder, hvilket direkte gavner dig som bestyrelsesmedlem. Dette sikrer, at CO2-beregningerne opfylder de højeste internationale standarder og krav.

Vores forpligtelse til at vælge den mest præcise beregningsmetode baseret på din virksomheds regnskabsdata betyder, at du altid kan have tillid til resultatets nøjagtighed. Dette er afgørende for at opnå pålidelige CO2-data, der er essentielle for din klimarapporteringssucces og for at kunne træffe velinformerede beslutninger som bestyrelsesmedlem.

Veldokumenteret data

Når det kommer til din virksomheds klimakortlægning, prioriterer Verarca præcision og dokumentation. Vi tager dette ansvar alvorligt, går langt for at sikre, at dine data er omhyggeligt dokumenterede, og identificerer nøje hver emissionsfaktor, der indgår i vores beregninger. Dette skaber en ekstraordinær grad af gennemsigtighed og styrker tilliden til vores resultater

Ved at opnå denne høje grad af nøjagtighed kan du som bestyrelsesmedlem have fuld tillid til, at de beregnede CO2-data er pålidelige og præcise. Dette er afgørende for integriteten af dine klimarapporter og hjælper dig med at minimere risikoen for fejl.

Verificering af data

Som bestyrelsesmedlem har du beføjelse til at initiere en verifikationsproces ved at involvere regnskabsafdelingen eller en revisoren. Det sikrer nøjagtigheden og pålideligheden af alle de data, der er blevet automatisk beregnet af Verarcas CO2-beregner.

Denne verifikationsproces er afgørende for at undgå betydelige fejl i CO2-regnskabet og for at sikre, at dine CO2-data opfylder de gældende regler og standarder. Samtidig adresserer den effektivt miljømæssige risici. Verificerede data tjener som et solidt grundlag for dine beslutninger, hvilket styrker din evne til at træffe informerede valg og fremmer tillid og gennemsigtighed i din kommunikation med virksomhedens interessenter.

Skab imponerende rapporter

Når vores beregninger er fuldført, organiserer vores software automatisk data i relevante kategorier som Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Det giver dig og virksomheden de nødvendige oplysninger til at udarbejde en imponerende klimarapport, der styrker bæredygtighedsinitiativer i virksomheden.

Verarcas automatiske CO2-beregner forenkler hele processen og giver dig mulighed for at fokusere på strategisk planlægning uden besvær med komplekse beregninger og manuel dataindsamling. Du vil have professionelle og indsigtsfulde rapporter lige ved hånden.

Nicolai Nørskov

Nicolai Nørskov

Direktør og bestyrelsesmedlem, Dansk

“Vi kan se at fremtiden byder på endnu mere dokumentation og afrapportering i forhold til CO2.-aftryk og regnskaber. Verarca er pragmatiske, selvom maskinen bagved er stor. Det gør det fleksibelt at arbejde med og vi ved samtidig, at løsningen er holdbar på lang bane.”

 

Kickstart klimagennemsigtigheden i dag!

Kontakt os for bedre CO2-håndtering

Bliv klar til at styrke virksomhedens CO2-indsats med Verarca 

Udfyld formularen her på siden!

VI ER KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG

Digitalt og compliant CO2-beregner inden for gældende lov