Effektivisér CO2-dataindsamling med Verarca

Troværdig og verificerbar data Spar værdifuld tid Nøjagtighed og præcision

Spar tid og eliminer risikoen for fejl

Forestil dig at være en bogholder i en bæredygtig virksomhed. Du er ansvarlig for at beregne CO2-aftrykket og udarbejde en klimarapport. Problemet opstår, når du forsøger at indsamle og beregne data manuelt. Det er tidskrævende og fyldt med komplekse opgaver. Du risikerer fejl i dataindsamlingen og rapporterne, og det kan tage tid væk fra vigtigere opgaver på dit skrivebord.

Tænk, hvis du kunne automatisere det hele og koncentrere dig om det, der virkelig betyder – nemlig den almindelige bogføring og fakturering!

Vores platform giver dig mulighed for at automatisere hele processen og sikrer, at du altid er i fuld overensstemmelse med den gældende klimalovgivning.

Flere bogholdere har allerede oplevet, hvor problemfri Verarca er. Spar tid – kom i gang i dag!

Lad vores CO2-beregner tage sig af regnestykket for dig

Nøjagtig dataindsamling

Med vores digitale og automatiske løsning er du som bogholder garanteret en præcis CO2-aftryksberegning. Det eliminerer fejlrisikoen i dine rapporter og giver dig fuld tillid til, at tallene er nøjagtige og pålidelige.

Tidsbesparelse og effektivitet

Løsningen automatiserer processen med at indsamle og beregne CO2-data, hvilket frigiver dyrebar tid, der normalt ville blive brugt på manuelt arbejde. Det giver dig mulighed for at koncentrere dig om andre vigtige opgaver inden for regnskab og rapportering.

Lettilgængelige rapporter

Vores digitale løsning skaber letforståelige rapporter og dokumentation af virksomheders CO2-aftryk. Det gør det til en leg for dig at dele resultaterne med interessenter og opfylde kravene til klimarapportering.

Overholdelse af reguleringer og standarder

Med den automatiske løsning kan du være sikker på, at virksomhedens CO2-rapportering er i overensstemmelse med gældende reguleringer og standarder. Det minimerer risikoen for manglende efterlevelse og potentielle økonomiske konsekvenser.

Identifikation af optimeringsmuligheder

Gennem præcise CO2-data kan du identificere områder, hvor virksomheden kan reducere sit miljøaftryk og samtidig opnå omkostningsbesparelser. Med dine analytiske evner kan du transformere disse data til konkrete anbefalinger for bæredygtige forbedringer.

Bedre beslutningsgrundlag

Med præcise CO2-data får du en dybdegående forståelse af virksomhedens miljømæssige indvirkning. Det giver dig mulighed for at træffe velinformerede beslutninger om bæredygtighed og budgetallokering. Du kan nemt identificere de nøgleområder, hvor der er behov for forbedringer.

CO2-data, der sikrer din beslutningskraft

Med Verarcas banebrydende løsning bliver CO2-dokumentation pludselig til en glædelig og overskuelig opgave. Som bogholder kan du se frem til at integrere vores AI direkte i dit eksisterende regnskabsprogram. Øjeblikkeligt vil den begynde at beregne CO2-aftrykket for alle indkøb, så snart de er bogført.

Disse opdaterede data er altid kun et klik væk på vores brugervenlige dashboard. Så du nemt og ubesværet kan have fuldstændig kontrol over bæredygtighedsdataene og sikre, at din rapportering er i topform.

Optimeret klimarapportering med Verarca

Bogføring og CO2-beregning i ét

Verarcas automatiske CO2-beregner indsamler nødvendige data fra fakturaer og finansielle oplysninger direkte fra din virksomheds regnskabssystem. Dette inkluderer detaljer om forbrug, indkøb og energiforbrug. Som bogholder automatiserer denne integrerede funktion ikke kun dataindsamlingen, men sparer også din tid og minimerer behovet for manuelt arbejde. Dette frigiver ressourcer til mere strategisk økonomisk planlægning og sikrer samtidig pålidelige og nøjagtige data til din bæredygtighedsrapportering.

 Komplet sikkerhed i beregningerne

Verarcas software er designet til at anvende pålidelige og internationalt anerkendte beregningsmetoder, hvilket direkte gavner dig som bogholder. Dette sikrer, at vores CO2-beregninger altid opfylder de strengeste internationale standarder. Vores fokus på at vælge den mest præcise beregningsmetode baseret på dine regnskabsdata betyder, at du altid kan have tillid til nøjagtige resultater. Dette er afgørende for pålidelige CO2-data, der støtter din finansielle beslutningstagning som bogholder. Med Verarcas software får du et robust værktøj til at opnå den højeste grad af nøjagtighed og tillid i dine CO2-rapporter.

Gennemsigtig dokumentation af emissionsfaktorer

Hos Verarca går vi skridtet ekstra ved at omhyggeligt identificere og dokumentere de præcise emissionsfaktorer, der bruges i vores beregninger. Det skaber en enestående grad af gennemsigtighed og bygger tillid til grundlaget for vores resultater.

Som bogholder giver dette dig fuldstændig tryghed i, at de beregnede CO2-data er nøjagtige og pålidelige. Det er af afgørende betydning for din rapporteringsintegritet, og det gør det muligt for dig at levere de mest troværdige oplysninger til virksomhedens interessenter.

Brugervenlig verificering af al information

Som bogholder kan du verificere data fra Verarcas CO2-beregner, sikrende overholdelse af regler og standarder samt håndtering af miljømæssige risici. Verificerede data styrker beslutningsgrundlaget, øger tillid og gennemsigtighed i kommunikationen med interessenter. Denne verifikationsmulighed giver dig det nødvendige værktøj til at opnå et omfattende overblik over virksomhedens bæredygtighedsregnskab.

Parat til klimarapportering

Når beregningerne er fuldført, organiseres data automatisk i de relevante kategorier: Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Det giver dig alle de nødvendige oplysninger til at udarbejde en omfattende klimarapport, der styrker virksomhedens bæredygtighedsinitiativer og hjælper med at opfylde klimamålene.

Med vores automatiske CO2-beregner bliver hele processen enkel og effektiv for dig, så du kan fokusere på strategisk planlægning uden at blive besværet af komplekse beregninger og manuel dataindsamling.

Ulla Svaneklink Brandt

Ulla Svaneklink Brandt

Bogholder, Hestlund Consult

 

“Verarcas automatiske CO2-beregner er det mest innovative og nøjagtige produkt, vi har stiftet bekendtskab med, når det gælder konvertering og opstilling af CO2-data”

Optimér din CO2 bogføring nu!

Kontakt os, og lad os sammen revolutionere din regnskabspraksis!

Bliv klar til at spare tid og ressourcer på CO2-beregninger!

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig

VI ER KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG

Digitalt og compliant CO2-beregner inden for gældende lov