Tag kontrol over klimarapporteringen med Verarcas CO2-beregner

Effektiv og automatiseret datahåndtering Styrk dine bæredygtige beslutninger Opdag besparelsesmuligheder

Implementér en omkostningseffektiv CO2-strategi med Verarca

Forestil dig, at du som CFO i en stor organisation er blevet tildelt opgaven med at udarbejde en klimarapport. Det vil uden tvivl blive en stor og uoverskuelig udfordring. Dataindsamlingen er kompleks og tidskrævende, da relevante data er spredt på tværs af forskellige afdelinger og systemer. Beregningsmetoder udgør en betydelig udfordring, og præsentationen af resultaterne for interessenter kræver at oversætte tekniske data til forståelige rapporter.

Men sådan behøves det ikke at være. Forestil dig nu i stedet, at du kunne automatisere hele processen og fokusere på det, der virkelig betyder noget – din virksomheds kerneaktiviteter!

Med Verarca kan du opnå et fuldstændigt automatiseret og gennemsigtigt overblik over din virksomheds CO2-udledning.

Adskillige CFO’ere har allerede oplevet imponerende resultater. Start rejsen mod omkostningseffektiv bæredygtighed i dag!

Optimér den økonomiske strategi med troværdigt CO2-data

Forbedret økonomisk rapportering

Troværdigt CO2-data forbedrer den økonomiske rapportering med bæredygtighedskomponenter. Det skaber et mere omfattende perspektiv på virksomhedens finansielle og miljømæssige præstationer for bestyrelsen, investorer og andre interessenter, og understøtter transparent kommunikation.

Kosteffektiv datahåndtering

Den digitale og automatiske løsning optimerer dataindsamlings- og behandlingsprocessen, hvilket mindsker omkostningerne forbundet med manuelt arbejde og potentielle fejl. Det fører til en mere omkostningseffektiv miljørapportering.

Tidsbesparelse og effektivitet

Ved at automatisere beregningen af CO2-aftrykket frigiver du tid i din finansafdeling, som kan bruges til mere strategiske opgaver. En tidsbesparelse, som bidrager til en mere effektiv arbejdsgang og støtter dit mål om at optimere virksomhedens økonomiske resultater.

Risikostyring og efterlevelse af regler

Den digitale løsning sikrer korrekt dokumentation af CO2-aftrykket, hvilket reducerer risikoen for manglende overholdelse af miljøreguleringer og potentielle bøder. Som CFO har du ansvaret for at beskytte virksomheden mod juridiske og økonomiske risici, og Verarca hjælper dig med præcis dette.

Optimering af bæredygtighedsinvesteringer

Med præcise CO2-data kan du som CFO identificere områder, hvor investeringer i bæredygtighedsinitiativer vil have den største effekt på omkostningsbesparelser og risikominimering. Det skaber en tydelig økonomisk motivation for bæredygtighedsbeslutninger i virksomheden.

Præcise beslutningsgrundlag

Automatiserede CO2-beregninger leverer præcise data, der styrker din evne til at træffe informerede beslutninger og optimerer din økonomiske strategi. Vores software giver dig en solid grund til at udvikle bæredygtige forretningsinitiativer og maksimere din virksomheds resultater.

Undgå greenwashing-skandaler med sporbar CO2-data

Undgå greenwashing-skandaler og sikre korrekt klimarapportering med Verarca. Med vores innovative løsning kan du som CFO nemt dokumentere og styre virksomhedens CO2-aftryk i realtid. Vores AI-integration anvender en effektiv beregningsmetode til at måle CO2-aftrykket for alle virksomhedens indkøb, så snart de er blevet bogført.

Disse data opdateres automatisk og præsenteres i et brugervenligt dashboard, der er skræddersyet til dig som CFO. Nu kan du som CFO tage kontrol over både bæredygtighed og økonomi med lethed og handle hurtigt for at skabe positive ændringer. Nemmere bliver det ikke.

Automatisk. Ressourcebesparende. Simpelt

Automatisk dataindsamling

Verarcas automatiske CO2-beregner indleder processen ved at indsamle al nødvendig data. Dette sker ved automatisk at hente fakturaer og finansielle oplysninger direkte fra din virksomheds regnskabssystem, herunder detaljer om forbrug, indkøb og energiforbrug.

For dig som CFO er denne integrerede funktion særdeles fordelagtig, da den ikke blot automatiserer datatilgangen, men også frigør dyrebar tid og reducerer behovet for manuelt arbejde. Det giver dig og dine medarbejdere mulighed for at fokusere på mere strategiske opgaver og økonomisk planlægning, samtidig med at det sikrer pålidelige og nøjagtige data til klimarapporten.

Sporbare kilder for emissionsfaktorer

Verarca går grundigt til værks ved at identificere og dokumentere præcise emissionsfaktorer, som bruges i beregningerne. Det skaber en usædvanlig grad af gennemsigtighed og opbygger tillid til grundlaget for vores resultater.

Det giver dig som CFO en forsikring om nøjagtighed og pålidelighed i vores rapporter, og det styrker din evne til at træffe velinformerede beslutninger og overholde bæredygtighedsstandarder.

 100% troværdige regnemetoder

Verarcas software bruger konsistente beregningsmetoder i overensstemmelse med internationale standarder for CO2-aftryksberegning. Dette sikrer, som CFO, at CO2-beregningerne opfylder høje standarder. Vi går skridtet videre ved at prioritere den mest nøjagtige beregningsmetode baseret på dine virksomheds regnskabsdata, hvilket sikrer præcise resultater og pålidelige CO2-data. Dette er afgørende for nøjagtig og pålidelig information til finansiel og strategisk beslutningstagning. Som CFO kan du derfor have fuld tillid til, at CO2-beregningerne opfylder internationale standarder og giver indsigt i din virksomheds bæredygtighedspræstationer.

Nem verificering af al data

Som CFO har du mulighed for at verificere alle data, der automatisk beregnes af Verarcas CO2-beregner. Verifikation sikrer nøjagtighed og pålidelighed i CO2-data, overholdelse af regler og standarder samt risikostyring.

Verificerede data giver dig et solidt beslutningsgrundlag og fremmer tillid og gennemsigtighed i kommunikationen med virksomhedens interessenter. Samlet set styrker muligheden for verifikation din rolle som CFO i at lede virksomhedens bæredygtighedsstrategi fremad.

Klar til klimarapportering

Når beregningerne er fuldført, kategoriseres data automatisk i Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Det giver dig alle de nødvendige oplysninger til at skabe en omfattende klimarapport, der styrker virksomhedens skridt mod bæredygtighed og opfyldelse af klimamål.

Verarcas automatiske CO2-beregner forenkler hele processen, hvilket frigiver dig som CFO til at fokusere på strategisk planlægning uden besværet ved komplekse beregninger og dataindsamling. Du får klarhed og effektivitet i din bæredygtighedsrapportering, så du kan drive din virksomheds klimastrategi fremad.

Jesper Lystbæk

Jesper Lystbæk

CFO, LCD Denmark

 

“Verarcas automatiske CO2-beregner har revolutioneret mit syn på den ellers så tunge administrative kompleksitet ved dokumentationen af bæredygtighed. Den effektive dataindsamling og integration til regnskabssystem har potentiale til at kunne spare os utallige timer af manuelt arbejde. Arbejdet med CO2-data vil på sigt kunne give os en solid platform til at træffe strategiske beslutninger om vores virksomheds bæredygtighedsindsats.”

 

Ønsker du at styrke din virksomheds bæredygtighedsstrategi?

Tryk på knappen nedenfor og se din pris for et komplet klimaregnskab!

Tag det første skridt mod en mere bæredygtig og omkostningseffektiv strategi i dag!

Udfyld formularen her på siden!

VI ER KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG

Digitalt og compliant CO2-beregner inden for gældende lov