Derfor skal du vælge Verarca

Vær på forkant med loven – og konkurrenterne

Med Verarca kommer I på forkant med nye og fremtidige klimalove. Og når en kunde efterspørger CO2-oplysninger – ja, så har I det allerede klar!

Læs mere

Automatisk udregning af Co2-aftryk i Scope 1, 2 og 3

Få overblik over jeres CO2-aftryk uden merarbejde. Al relevant data til CO2-beregning indsamles automatisk via integration til jeres regnskabsprogram.

Læs mere

Få overblik i overskuelige dashboards

CO2-beregningerne kommer først rigtig til sin ret, når I har det fulde overblik. Verarca præsenterer det hele i strukturerede, overskuelige dashboards.

Læs mere

Ærligt CO2-regnskab med sporbar dokumentation

Vær ikke bekymrede for, at I praler jer grønnere, end I er, når I benytter tal fra Verarca. Vi benytter kun anerkendte og sporbare udregningsmetoder.

Læs mere

Samme regnemetoder som i 9 ud af 10 Fortune 500-virksomheder

Alle udregninger sker efter den internationalt standardiserede GHG-protokol, som de seneste 20 år har dannet grundlag for CO2-udregninger.

Læs mere

Et system for alle

Verarca er ikke kun skabt til store, multinationale selskaber. Verarca er for alle, små som store og skaleres nemt efter jeres størrelse

Læs mere

Komplet CO2-udregning er hjertet i Verarca

– men hvad er egentlig Scope 1, 2 og 3?

Med det nye dokumentationskrav for CO2-udledningen er det ikke længere et spørgsmål for virksomheder, om de skal begynde at indsamle disse data. Det er kun et spørgsmål om hvornår. Men hvad dækker de tre scopes inden for CO2-udregning egentlig over?

Scope 1 og 2 dækker groft sagt over energi, der bliver brugt i virksomheden, men bliver produceret et andet sted. Det kan fx være elektriciteten, som bruges på kontoret eller brændstoffet, som bruges til firmabilen. Det afgørende her er, at selve produktionen af energien sker andetsteds.

Scope 3-udledninger er straks vanskeligere. Scope 3 dækker over en virksomheds indirekte udledninger fra både upstream- og downstream-aktiviteter. De indirekte udledninger i Scope 3 er inddelt i 15 kategorier, heriblandt indkøb af varer og tjenester, investeringer, forretningsrejser og meget mere. Ofte vil Scope 3 dække op mod 75-95% af en virksomheds samlede udledning og være uden for virksomhederne direkte kontrol. 

Fyldestgørende CO2-beregning i alle scopes

Når data til jeres klimarapportering skal komme fra 3. part, som ofte er tilfældet, kan det hurtigt blive en svær proces at få indsamlet korrekte tal, uden at arbejdsbyrden mangedobles. Ligeledes giver det vanskelige vilkår for mange virksomheder, når samarbejdspartnere og nye kunder bruger andre standarder end dem, virksomheden har dokumenteret indtil nu. Men det behøver ikke være svært. Verarca trækker automatisk pålidelig og klimadata fra en anerkendte og sporbare databaser, og gør det let for din virksomhed at byde nye kunder med andre rapporteringsstandarder velkomne.

Ud fra disse databasers oplysninger giver Verarca din virksomhed en samlet oversigt over al relevant data for udledning i Scope 1, 2 og 3 – data I kan bruge direkte i jeres klimarapportering.

Har I styr på CO2-aftrykket for jeres aktiver? Ellers er det på tide at få det!

Snart er det nemlig et lovkrav at kunne dokumentere CO2-regnskabet for alle virksomhedens udledninger. Det er her, Verarca kommer ind i billedet. Med Verarca får I markedets mest præcise værktøj til at beregne jeres CO2-aftryk på alle indkøb lige fra firmabiler og store maskiner til kuglepenne og printerpapir – uden ekstra arbejde, efter alle standarder og på forkant med ny lovgivning.

Vær på forkant med loven – og konkurrenterne

I januar 2024 træder loven om CO2-dokumentation i kraft for store børsnoterede virksomheder. Andre større virksomheder og børsnoterede SMV’er følger trop i årene efter. Og selvom lovgivningen ikke omfatter jer – endnu – så kan den ramme jer alligevel. Er I leverandør til virksomheder, som omfattes af loven, kan de meget vel stille krav til samme dokumentation fra jer. Ved at få styr på jeres CO2-regnskab allerede nu, er I ikke blot på forkant med loven, I overstiger samtidig kundernes forventninger til jer og sikrer et forspring til konkurrenterne.

Ny lovgivning giver altid ekstra arbejde…

…med Verarca kan denne gang være undtagelsen. Når Verarca integrerer med jeres regnskabsprogram importeres nemlig al den data, vi har brug for til automatisk at beregne CO2-aftrykket – også til fremtidens lovgivning.

Overskuelige dashboards giver klimaindsatsen effekt

Verarca giver dig det fulde overblik over samtlige anskaffelsers CO2-aftryk i overskuelige dashboards. Måske ønsker I blot overblikket. Måske efterspørger jeres kunder tallene. Eller måske er I ved at udarbejde en klimastrategi. Vil I arbejde med jeres CO2-aftryk, så fald ikke i fælden med at lave indgribende tiltag, der reelt ikke gør en forskel for klimaet, fordi I mangler overblik over, hvor indsatsen har størst effekt. Med Verarca får I CO2-beregninger på alle jeres indkøb i et struktureret dashboard, som giver tydeligt overblik over de største klimasyndere. Så kan I gøre en forskel for klimaet, der hvor det batter.

Ærligt CO2-regnskab med sporbar dokumentation

Når I benytter Verarca til at udregne jeres CO2-regnskab, kan I være sikre på, det er ærlige tal, og at sporbarheden er i orden. Med tidens store EU-fokus på greenwashing og en kommende lov om netop dette, er tiden hvor virksomheders “grønne påstande” fik lov at leve uden dokumentation forbi. Det behøver I heldigvis ikke bekymre jer om. Vi benytter kun sporbare og anerkendte metoder til vores udregning – og det kan vi dokumentere.

9 ud af 10 Fortune 500-virksomheder bruger samme metode

Klimaregnskabet er en afgørende faktor for mange virksomheder, og i takt med at ny lovgivning implementeres, øges kravene til dokumentation og dermed også beregningsmetoderne. Det betyder, at du som virksomhed skal kunne stole på de tal, du får fra os. Og det kan du! 100% sporbarhed og troværdighed i udregningerne er ikke et løfte, vi tager let på. Derfor anvender Verarca den anerkendte, internationalt standardiserede GHG-protokol, som de seneste 20 år har skabt fundamentet for de metoder, som anvendes til måling og styring af drivhusgasemissioner

Klar til klimarapportering? Start prøveperioden i dag!

Med få klik og uden at kreditkortet skal op af lommen kan I opleve alle fordelene ved at benytte Verarca.

VI ER KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG

Digitalt og compliant CO2-beregner inden for gældende lov