Oplev Præcise Emissionsfaktorer med Verarca

Beregn nøjagtige CO2-aftryk Få komplet overblik over din udlednings Udregninger med udgangpunkt i lokalt data

48.000 emissionsfaktorer til beregning af alle indkøb

Forestil dig, at din virksomhed har en stærk forpligtelse til bæredygtighed og CO2-reduktion. Du vil gerne præsentere et klart og præcist billede af din CO2-udledning og bæredygtighedsindsats for at imødekomme stigende krav fra investorer, samfund og lovgivere. Her opstår en udfordring.

Det er afgørende at opdele og beregne CO2-aftrykket i Scope 1, Scope 2 og Scope 3-kategorier for at levere korrekte og pålidelige data i din ESG (Environmental, Social, and Governance) rapport. Dette kan dog være en kompleks opgave, især hvis dine data og beregningsmetoder er spredt og fragmenterede.

Her kommer Verarca ind i billedet med sin intelligente platform, der automatiserer opdelingen og beregningen af CO2-aftrykket i Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Vores værktøjer giver dig den nøjagtighed og klarhed, du har brug for til at generere pålidelige ESG-rapporter, der imponerer dine interessenter og viser din forpligtelse til bæredygtighed.

 

 

SCOPE 1

Scope 1-emissioner er direkte emissioner fra virksomhedens egne og kontrollerede ressourcer. Med andre ord er det emissioner frigivet i atmosfæren som en direkte konsekvens af en række aktiviteter på virksomhedsniveau.

Det er opdelt i fire kategorier:

1. Stationær forbrænding (f.eks. brændstoffer, opvarmningskilder). Alle brændstoffer, der producerer drivhusgasemissioner, skal inkluderes i scope 1.

2. Mobil forbrænding alle køretøjer ejet eller kontrolleret af en virksomhed, der brænder brændstof (f.eks. biler, varevogne, lastbiler). Den stigende brug af “elektriske” køretøjer (EV’er) betyder, at nogle af organisationens flåder kan falde ind under Scope 2-emissioner.

3. Flygtige emissioner er lækager af drivhusgasser (f.eks. køle- og airconditionanlæg). Det er vigtigt at bemærke, at kølemiddelgasser er tusind gange farligere end CO2-emissioner. Virksomheder opfordres til at rapportere disse emissioner.

4. Procesemissioner frigives under industrielle processer og on-site fremstilling (f.eks. produktion af CO2 under cementproduktion, fabriksrøg, kemikalier).

 

SCOPE 2

Scope 2-emissioner er indirekte emissioner fra produktionen af købt energi fra en forsyningsvirksomhed. Med andre ord er det alle drivhusgasemissioner, der frigives i atmosfæren som følge af forbrug af købt elektricitet, damp, varme og køling.

For de fleste organisationer vil elektricitet være den primære kilde til scope 2-emissioner. Med en simpel forklaring kan den forbrugte energi opdeles i to områder: Scope 2 dækker over den elektricitet, som forbrugeren anvender.

 

Opdel dit CO2-aftryk i Scope 1, Scope 2 og Scope 3 med Verarca
– Book en demo og se hvordan det virker!

SCOPE 3

Scope 3-emissioner er alle indirekte emissioner – som ikke er inkluderet i scope 2 – der forekommer i rapporteringsvirksomhedens værdikæde, inklusive både opstrøms- og nedstrøms-emissioner. Med andre ord er emissionerne knyttet til virksomhedens operationer. Ifølge GHG-protokollen er scope 3-emissioner opdelt i 15 kategorier.

Opstrømsaktiviteter

 

Opstrøms emissioner er de indirekte emissioner, der er relateret til en rapporteringsvirksomheds leverandører, fra de indkøbte materialer, der strømmer ind i virksomheden, til de produkter og tjenesteydelser, som virksomheden benytter sig af.

 

 • Anlægsaktiver: Denne kategori inkluderer alle emissioner fra produktionen af købte eller erhvervede kapitalvarer.
 • Opstrøms leasede aktiver: Denne kategori inkluderer emissioner fra driften af aktiver, som den rapporterende organisation leaser. Dette kan omfatte en lejet bil, der bruges til forretningsrejser, eller lejede tunge maskiner, der bruges til et byggeprojekt i virksomheden.
 • Indkøbte varer: Denne kategori inkluderer alle opstrøms emissioner fra produktionen af alle købte eller erhvervede produkter og tjenesteydelser.
 • Brændstof- og energirelaterede aktiviteter: Denne kategori inkluderer emissioner fra købte eller forbrugte brændstof- og energirelaterede produkter eller tjenesteydelser, der ikke er dækket af omfang 1 og 2.
 • Affald genereret i drift: Denne kategori inkluderer emissioner fra behandling og bortskaffelse af det affald, som genereres af rapporteringsvirksomhedens drift. Dette kan omfatte fast affald og/eller spildevand.
 • Ansattes pendling: Denne kategori inkluderer emissioner fra medarbejderes pendling mellem deres arbejdsplads og hjem.
 • Forretningsrejser: Denne kategori inkluderer emissioner genereret af medarbejderes transport til forretningsrelaterede aktiviteter i tredjeparts ejede eller opererede køretøjer.
 • Opstrøms transport og distribution: Denne kategori inkluderer emissioner genereret af tredjeparts transport- og distributionsydelser samt emissioner genereret for at transportere og distribuere købte produkter.
Downstreamaktiviteter

 

Nedstrøms emissioner er de emissioner, der er forbundet med kunder, fra salg af varer og tjenesteydelser til deres distribution, brug og slutningen af levetiden. Herunder er en beskrivelse af hver af de syv kategorier af nedstrøms emissioner som defineret af GHG-protokollen:

 • Investeringer: Denne kategori inkluderer investeringsemissioner, også kendt som finansierede emissioner forbundet med investeringer. Denne kategori er primært for finansielle institutioner, men er relevant for alle andre organisationer, der yder finansielle tjenesteydelser.
 • Nedstrøms leasede aktiver: Denne kategori inkluderer emissioner genereret fra driften af egne aktiver, der er lejet til andre enheder og ikke er inkluderet i omfang 1 eller 2.
 • Franchises: Denne kategori inkluderer emissioner fra franchisedrift. Dette gælder for franchisegivere og inkluderer omfang 1 og 2 emissioner fra franchisetagere.
 • Nedstrøms transport og distribution: Denne kategori inkluderer emissioner genereret fra transport og distribution af solgte produkter i køretøjer, der ikke ejes eller kontrolleres af den rapporterende organisation.
 • Behandling af solgte produkter: Denne kategori inkluderer emissioner, der opstår, når tredjeparter behandler solgte mellemliggende produkter efter salget. Mellemliggende produkter er varer, der bruges sammen med en anden vare før endelig brug.
 • Brug af solgte produkter: Denne kategori inkluderer emissioner, der opstår fra brugen af solgte tjenester og varer, hvilket omfatter omfang 1 og 2 for slutbrugere af et solgt produkt.
 • Slutbehandling af solgte produkter: Denne kategori inkluderer emissioner fra affaldsbehandling og bortskaffelse af solgte produkter ved afslutningen af deres livscyklus.

 

 

 

Beregn dine CO2-aftryk automatisk og compliant! – Book din demo og se systemet i dag

VI ER KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG

Digitalt og compliant CO2-beregner inden for gældende lov