Opnå konkurrencefordele med Verarcas CO2-beregner

Styrk din konkurrenceposition Understøt overholdelse af lovgivning Automatisk CO2-beregning

Bliv den foretrukne leverandør på markedet

Er du underleverandør for en større virksomhed? Kravene til klimarapportering skærpes snart for både dig og din samarbejdspartner. Indsamling af data og rapportudarbejdelse kræver betydelig indsats. Du søger en automatiseret løsning, der effektiviserer processen og sikrer overholdelse af kundens strenge krav samt styrker din bæredygtighedsstrategi.

Forestil dig nu, at du ikke behøver bekymre dig om den besværlige proces. Fokuser på det, der virkelig betyder noget: Virksomhedens vækst og succes!

Med Verarca kan du opnå totalt automatiseret og transparent beregning af din virksomheds CO2-udledning, i fuld overensstemmelse med de skrappeste klimaregler og -love. Du får tillid til, at din virksomhed er på rette kurs mod en bæredygtig fremtid.

Flere underleverandører har allerede opnået en konkurrencefordel. Hvorfor vente? Start i dag!

Leverandørernes ultimative værktøj til CO2-beregning

Styrk det strategiske forhold til kunderne

Verarca gør det nemt for dig som underleverandør at opfylde kunders krav om klimaregnskabsindrapportering. Det skaber et stærkt og strategisk partnerskab, der kan åbne døre til mere omfattende og tættere samarbejde samt større forretningsmuligheder.

Differentiering fra konkurrenterne

Som en underleverandør, der altid kan dokumentere sine samlede CO2-udledninger, skiller du dig ud som en kompetent og proaktiv samarbejdspartner. Med Verarca kan gøre dig mere attraktiv som underleverandør, især for virksomheder, der søger samarbejdspartnere, der forstår og kan opfylde klimakortlægning.

Optimeret tidsanvendelse

Vores automatiserede CO2-beregning frigiver dine medarbejderes tid fra manuelle opgaver. Den tid, der før blev brugt på at indsamle og behandle data til klimaregnskabet, kan nu investeres strategisk i andre vigtige aspekter af din virksomhed, såsom innovation, produktudvikling og måske nye bæredygtighedsinitiativer.

Opnå omkostningsbesparelser

Ved at bruge Verarca kan du som leverandør identificere områder i værdikæden, hvor bæredygtighedsforbedringer kan føre til betydelige omkostningsbesparelser. Det kan omfatte reduktioner i energiforbrug, materialeaffald og transportomkostninger.

Øget effektivitet

At automatisere CO2-beregningerne med Verarca fjerner det besvær, der normalt er forbundet med manuel dataindsamling og beregning. Automatisering minimerer risikoen for fejl og garanterer præcise og pålidelige bæredygtighedsdata.

Ansvarlig ledelse

Ved at implementere en automatiseret CO2-beregner signalerer du engagement i ansvarlig ledelse og bæredygtighed. Det kan tiltrække flere kunder, især dem der prioriterer bæredygtige leverandører.

Overskuelig CO2-håndtering uden komplikationer

Med Verarcas avancerede løsning bliver CO2-dokumentation en ubesværet proces for dig som leverandør. Du kan se frem til at integrere vores AI i din eksisterende CO2-rapporteringsproces, hvor den automatisk beregner CO2-aftrykket for alle virksomhedens aktiviteter, herunder indkøb og forbrug, så snart de er blevet registreret.

Disse opdaterede data er altid let tilgængelige på brugervenlige og overskuelige dashboards. Det giver dig mulighed for at opretholde fuldstændig kontrol over bæredygtighedsdataene uden besvær og muliggør levering af præcise rapporter til samarbejdspartnere.

Effektiv og ressourcebesparende CO2-beregning

To i én løsning

Verarca integreres med dit regnskabssystem, så hver gang du bogfører, henter vores software automatisk dine faktura, der indlæser de nødvendige data, som herefter beregner din CO2-udledning automatisk.

For dig som leverandør er denne integrerede funktion særdeles fordelagtig, da den ikke blot automatiserer datatilgangen, men også frigør værdifuld tid og reducerer behovet for manuelt arbejde. Det giver dig mulighed for at fokusere på mere strategisk planlægning samtidig med at det sikrer pålidelige og nøjagtige data til din  klimarapportering.

Nøjagtigt CO2-data

Verarcas software er specifikt designet til at bruge pålidelige og internationalt anerkendte beregningsmetoder, hvilket direkte gavner dig som leverandør. Det sikrer, at CO2-beregningerne altid opfylder de højeste internationale standarder og krav.

Vores dedikation til at vælge den mest præcise beregningsmetode baseret på de tilgængelige data i din virksomheds regnskabssystem betyder, at du altid kan have tillid til nøjagtigheden af resultatet. Dette er afgørende for at opnå pålidelige CO2–data, der er væsentlige for din klimarapporterings succes og for at kunne træffe informerede beslutninger som leverandør.

Undgå lovovertrædelser

Fejl kan være dyre, og derfor sikrer vi dig, at du kan dokumentere alle dine data hele vejen igennem. Verarca identificerer og dokumenterer omhyggeligt de nøjagtige emissionsfaktorer, der anvendes i vores beregninger. Det skaber en usædvanlig grad af gennemsigtighed og opbygger tillid til grundlaget for vores resultater. Som leverandør giver dette dig tryghed i, at de beregnede CO2-data er præcise og pålidelige, hvilket er afgørende for integriteten af dine klimarapporter.

Verificering af data

Som leverandør har du mulighed for at få regnskabsafdelingen eller din revisor til at verificere præcisionen og pålideligheden af alle data, der automatisk er blevet beregnet af Verarcas CO2-beregner.

Denne verifikationsproces er gør det muligt for dig at undgå væsentlige fejl i CO2-regnskabet for at sikre, at dine CO2-data overholder gældende regler og standarder og effektivt håndterer miljømæssige risici. Verificerede data fungerer også som et solidt beslutningsgrundlag, der styrker din evne til at træffe velinformerede beslutninger og fremmer tillid og gennemsigtighed i din kommunikation med virksomhedens interessenter.

 

Enkel og troværdig klimarapportering

Efter fuldførelse af beregningerne organiseres data automatisk i relevante kategorier som Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Det giver dig de afgørende oplysninger, du behøver for at udarbejde en omfattende klimarapport, der styrker din virksomheds bæredygtighedsinitiativer og bidrager til opfyldelsen af klimamålene.

Med Verarcas automatiske CO2-beregner bliver hele processen gnidningsløs og effektiv, hvilket befrier dig til at fokusere på det, som betyder noget for dig som leverandør.

Morten Husted

Morten Husted

Service delivery manager, LCD Media


“I en dagligdag, hvor krav og forventninger angående CO2-registrering er voksende fra vores portefølje af kunder samt omverdenen, er det vigtigt at kunne levere data hurtigere og mere nøjagtigt.

I vores arbejde med CO2-registrering til den årlige CDP-rapportering har vi fået stor gavn af Verarcas automatiske CO2-beregner, som netop giver os lynhurtig beregning og kategorisering af produkter. Samlet set med en kvalitet, der udfordrer branchen og giver os mulighed for at spare lønninger til det manuelle arbejde”

Boost din konkurrencefordel!

Tryk på knappen nedenfor og se din pris for et komplet klimaregnskab!

Få et forspring med Verarcas præcise CO2-beregner!

 

Udfyld formularen her på siden!

VI ER KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG

Digitalt og compliant CO2-beregner inden for gældende lov